2015. május 27-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. május 27-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.  A város 2014. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése
96. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Tárgyalja: -----

 

 

    
 
2.  Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2014. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása (a Dél-Tolna Kft. anyaga később kerül kiküldésre)
102. számú előterjesztés
Előterjesztő: gazdasági társaságok ügyvezetői
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

                    
3. A Bátaszéki Közös Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
111. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
4. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
95. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
5. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
112. számú előterjesztés
Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző
Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

 

  
6. A bátaszéki Gondozási Központ vezetői megbízásának véleményezése
98. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

        
7. BM pályázatok benyújtásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
103. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
8. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2015. évi fejlesztések meghatározása
105. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
9. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Partnerségi Tervének elfogadása
107. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
10. A városi köztemető 2015. évi fejlesztési elképzeléseinek jóváhagyása
108. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
11. A templomkerítés és piactér rekonstrukciós tervek átdolgozásához tervezői költség jóváhagyása
109. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
12. Városi Tanuszoda fejlesztési terveinek elkészítésére vonatkozó megbízás megvitatása
110. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
13. Pályázat benyújtása a bátaszéki konyha fejlesztése érdekében (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
113. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
14. Bonyhádi úti telekárak felülvizsgálata, új telek értékesítési ár meghatározása
114. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
15. Az 56.-os számú főút egy szakaszának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele
115. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
16. Járási Kormányhivatal átköltöztetéséhez szükséges ingatlan biztosítása, a költségek jóváhagyása
116. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

           
17. A Bát-Kom 2004. Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása
97. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
18. A Bát-Kom 2004. Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
101. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
19. Kárpátaljai magyar közösségek megsegítése
99. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
20. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditrói Falunapokra és a besigheimi Euromóka/Jux-Spiele játékokra
100. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
21. Gombaprojekttel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
104. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
22. Oktatási intézmények működtetésének visszavállalásából eredő működtetői döntések meghozatala, 2015. évi költségek jóváhagyása
106. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
23. A 2015. évi közfoglalkoztatás III. programjának elfogadása
120. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
24. Karácsonyi díszvilágításra 2015. évi pályázat benyújtása
121. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
25. A "Bátaszéki Árva Gyermekekért" Közalapítvány Alapító Okiratának IV. számú módosítása
122. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
26. Az E.R.Ö.V Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló jelentés tudomásul vétele, a 2015. évi üzleti tervének elfogadása
123. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

        
27. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
KOIS
  117. számú előterjesztés

 

 

      
  118. számú előterjesztés

 

 

  
  119. számú előterjesztés
 
   
Bátaszék, 2015. május 15.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester