2015. március 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. március 26-án (csütörtökön) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 Jelentés átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a városi Tanuszoda 2014. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
61. számú előterjesztés
Előterjesztő: Kiss Lajos BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
2. A Bát-Kom 2004. Kft-nél lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére Intézkedési Terv jóváhagyása
62. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága
      
3. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálata
57. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyzőBorosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetője 
Tárgyalja: Szociális Bizottság
    
4. Szociális szövetkezet megalakításának előkészítése
66. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
            
5. Funkció nélküli önkormányzati tulajdonú épületek felújítási koncepciója
65. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
6. Kiállító terem kialakításához költségek biztosítása
67. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
7. A bátaszéki II. számú fogorvosi körzet rendelőjének bútorzattal való felszerelése
64. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
8. Önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt területek térítésmentes felajánlása büntetés-végrehajtási intézmény létrehozása céljából, pályázat benyújtása
54. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
9. Terület biztosítása vállalkozási tevékenység megkezdésének céljára
69. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
10. Városi honlap újraszerkesztésének jóváhagyása
68. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
11. Térfigyelő kamerák kihelyezésének jóváhagyása
63. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
12. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás VI. számú módosításának jóváhagyása
52. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
13. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás és a Bátaszéki KÖH között kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
53. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
14. Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
55. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: -----
    
15. A Társulási Tanács elnökének beszámolója az általuk vezetett társulás 2014. évi működéséről
56. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, TT elnök
Tárgyalja: -----
    
16. A helyi autóbuszjáratok közlekedésének felülvizsgálata
58. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
17. Tájékoztatás a 2014. II. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről
59. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
18. A városi oktatási intézmények működtetésének átvállalása
60. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
19. Kutyakennel kialakítása
70. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
20. A 41. Gemenc Nagydíj kerékpárverseny megrendezésének támogatása
71. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
  Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
72. számú előterjesztés
        
   
Bátaszék, 2015. március 19.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester