8/2017.(IV. 28.) önkormányzati rendelet Lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól

Űrlapok / Letölthető dokumentumok