• Család segítés

  Az intézmény a családsegítő szolgáltatás keretében a szociális és mentális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzését, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzését, valamint a krízishelyzet megszüntetését segíti elő. Ennek érdekében személyes kapcsolat révén családgondozói feladatokat látunk el, ellátásokat közvetítünk, hivatalos ügyeket intézünk, pszichológiai, jogi, és egyéb tanácsadással segítjük ügyfeleinket..


  Kinek nyújt segítséget a családsegítő szolgálat?

  • Aki szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízishelyzete miatt segítséget igényel.

  Milyen szolgáltatást nyújt a családsegítő szolgálat?

  • a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése,
  • információ biztosítása,
  • jogi, pszichológiai, orvosi tanács nyújtása,
  • munkaközvetítésben való közremûködés,
  • hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • életvezetési tanácsadás egyéneknek és családoknak,
  • speciális támogató és önsegítő csoportok szervezése.

  2015 Aug 28, 12:23