Pályázati felhívás bátaszéki civil szervezetek támogatására.

bszekinfo 2017.03.10, 13:00

P á l y á z a t i   f e l h í v á s 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet bátaszéki civil szervezetek (az államháztartás körébe nem tartozó, Bátaszéki székhelyű alapítványok, közalapítványok, egyesületek – amelyeket a bíróság nyilvántartásba vett, és az alapító okiratuknak vagy alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, – továbbá történelmi egyházak helyi közösségei) támogatására.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek 2017. január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költséginek támogatása.

Űrlapok / Letölthető dokumentumok