• Gyermekjóléti szolgáltatás

  Az intézmény olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást biztosít, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
  megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

  Milyen szolgáltatást nyújt a gyermekjóléti szolgálat?

  • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
  • a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése,
  • a gyermeki jogokról és a gyermekek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
  • a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése,
  • a szabadidős programok szervezése,
  • a hivatalos ügyek intézésének segítése,
  • a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,
  • a gyermekek problémáinak rendezése, a családban jelentkező mûködési zavarok ellensúlyozása,
  • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
  • meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

  2015 Aug 28, 12:23