2015. április 23-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. április 23-án (csütörtökön) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1. Tájékoztató Bátaszék város Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2014. évi tevékenységéről
78. számú előterjesztés
Előterjesztő: kuratóriumi elnökök
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

             
2. Bátaszék Város Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
76. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

              
3. A bátaszéki művelődési ház és városi könyvtár kialakítására vonatkozó tervek felülvizsgálata
80. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
4. A városi honlap újraszerkesztésének jóváhagyása
89. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
5. A bátaszéki gesztorságú társulások 2014. évi zárszámadása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
77. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

                
6. Civil szervezetek 2015. évi támogatása
79. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
7. A központi orvosi ügyeleti helyiség eszközbeszerzése
81. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
8. A Városi Tanuszoda fejlesztésére vonatkozó koncepció elfogadása
83. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
9. Bátaszék belterületi utak, járdák, padkák, csapadékvíz elvezető árkok felújítási koncepciójának elfogadása a 2015-2019 időszakra vonatkozóan
84. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
10. „BÁTASZÉK VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló rendelet-tervezet megvitatása
85. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
11. A Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala
86. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
12. A MOB Alapító Okiratának 4. számú módosítása
87. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
13. Pénzügyi tanácsadói feladat ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyása
88. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
14. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
   
90. számú előterjesztés
                        
   
91. számú előterjesztés
  ​          
   
   
Bátaszék, 2015. április 16.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás