2015. február 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. február 26-án (csütörtökön) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

 

1. Bátaszék város önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása
41. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

         
2. A közművelődési intézmények beszámolója a 2014. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2015. évi elképzeléseikről, feladataikról
42. számú előterjesztés
Előterjesztő: Riglerné Stang Erika igazgató, Petőfi Sándor Művelődési Ház; Sági Lajosné igazgató, Keresztély Gyula Városi Könyvtár 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

  ​ 
3. Tájékoztató a 2015. évi városi programok részleteiről, költségeiről
43. számú előterjesztés
Előterjesztő: Riglerné Stang Erika igazgató, Petőfi Sándor Művelődési Ház
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

   
4. Megbízás a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatói teendőinek ellátásával
37. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 
5. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelet-tervezet megvitatása
40. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
6. A városi oktatási intézmények működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
48. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
7. Bátaszék város Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági-cselekvési Programjának elfogadása
46. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 
8. Bátaszék kötet értékesítési árának újbóli megállapítása
33. számú előterjesztés
Előterjesztő: Sági Lajosné igazgató, Keresztély Gyula Városi Könyvtár
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
9. Keret-megállapodások jóváhagyása önkormányzati pályázatok készítésére, megvalósítására
34. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
10. A 2015. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése
35. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: -----

 

 

 
11. A közterületek filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról
36. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
12. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
38. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
13. Bátaszék Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozására vonatkozóan nyertes ajánlattevő kiválasztása
44. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
14. A 2015. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása
47. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
15. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

 

 

 
Bátaszék, 2015. február 19.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás