2015. február 5-i rendkívüli testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2015. február 5-én (csütörtökön) 16:00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirendi  javaslat

 

1.  Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
20. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

        
2. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestületével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása, részükre támogatás megállapítása
17. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
3. Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszéken” című, DDOP-3.1.3/G-14-2014-0031 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak előfinanszírozása
25. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
4. A 2011. évi ÁSZ által lefolytatott ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére újabb Intézkedési Terv jóváhagyása
21. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
5. Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás megszüntetése
24. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
6. Városi óvodában bekövetkezett káresemény helyreállításának finanszírozása
26. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
   
Bátaszék, 2015. január 28.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás