2015. június 24-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. június 24-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.  A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadása, továbbá a társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
125. számú előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső TT elnöke
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
2. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi zárszámadásának, a Re-Kom Kft. 2014. évi zárszámadásának, valamint a 2015. évi üzleti tervének elfogadása
128. számú előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső TT elnöke 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

            
3. Bátaszék Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.5.) önk.-i rendelet I. számú módosításáról
134. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

  
4. A Városi Könyvtárnál lefolytatott szakfelügyeleti ellenőrzés megállapításaira készített Intézkedési Terv elfogadása
133. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

    
5. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2014. évi ellátásáról
140. számú előterjesztés
Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetője 
Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

 

  
6. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és zárszámadásának véleményezése
126. számú előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert TT elnök 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
7. Javaslat a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára
146. számú előterjesztés
Előterjesztő: Tafnerné Fáll Erika kult.-nev. referens és Simon Csabáné óvodaigazgató
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
8. Az önkormányzat mikrotérségi társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladatainak (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás, orvosi ügyelet, védőnői feladatok, közös önk.-i hivatal) 2014. évi pénzügyi szakmai beszámolója
127. számú előterjesztés
Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

           
9. Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről
135. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
10. A Bátaszék Budai utca 7. sz. alatti kiállító terembe eszközbeszerzés jóváhagyása
149. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
          
11. A Járási Hivatal átköltöztetéséhez szükséges ingatlan biztosításáról, a költségek jóváhagyásáról szóló 120/2015.(V.27.) önk-i határozat módosításáról
151. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
12. Települési információs táblarendszer kiépítése (az előterjesztés később kerül kiküldésre!)
150. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
13. „Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása 
136. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
14. A 2015. évi járdafejlesztési program kivitelezőjének jóváhagyása
137. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
          
15. Térfigyelő rendszer bővítésére vonatkozó ajánlat megvitatása
138. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
16. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló 13/2013.(VI.1.) önk.-i rendelet módosítása
139. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
17. A Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi tevékenységéről, a társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadása és a társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
129. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

          
18. A Szekszárd és Környéke Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a társulás 2014. évi zárszámadásának elfogadása, továbbá a társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
130. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

          
19. A Re-Víz Duna-menti Kft. 2014. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
131. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
20. Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe
132. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
21. A gyermekétkeztetési térítési díjak felülvizsgálata
141. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
22. Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás III. számú módosításának jóváhagyása
142. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
23. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás III. számú módosításának jóváhagyása
143. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
24. A bátaszéki szennyvíztelep-fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna-hálózat építő Önkormányzati Társulás társulási megállapodás II. számú módosításának jóváhagyása
144. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
25. A Bátaszéki MOB által nyújtott ételszállítás megoldása
145. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
26. A járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás I. számú módosításának jóváhagyása
147. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
27. Bátaszék várossá avatásának jubileumára filmkészítés jóváhagyása
148. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
28. Helyi közösségi közlekedés támogatására pályázat benyújtása
152. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
29. "Összefogással Dél-Tolna fejlődéséért" projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodás jóváhagyása
154. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: - 

 

 

  
30. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
Bátaszék, 2015. június 11.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás