2015. május 27-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. május 27-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.  A város 2014. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése
96. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető
Tárgyalja: -----

 

 

    
 
2.  Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2014. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása (a Dél-Tolna Kft. anyaga később kerül kiküldésre)
102. számú előterjesztés
Előterjesztő: gazdasági társaságok ügyvezetői
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

                    
3. A Bátaszéki Közös Nonprofit Kft. átalakulásával kapcsolatos döntések meghozatala (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
111. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
4. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
95. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
5. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése
112. számú előterjesztés
Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző
Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

 

  
6. A bátaszéki Gondozási Központ vezetői megbízásának véleményezése
98. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Szociális BizottságPénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

        
7. BM pályázatok benyújtásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
103. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
8. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2015. évi fejlesztések meghatározása
105. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
9. Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia Partnerségi Tervének elfogadása
107. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
10. A városi köztemető 2015. évi fejlesztési elképzeléseinek jóváhagyása
108. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
11. A templomkerítés és piactér rekonstrukciós tervek átdolgozásához tervezői költség jóváhagyása
109. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
12. Városi Tanuszoda fejlesztési terveinek elkészítésére vonatkozó megbízás megvitatása
110. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
13. Pályázat benyújtása a bátaszéki konyha fejlesztése érdekében (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
113. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
14. Bonyhádi úti telekárak felülvizsgálata, új telek értékesítési ár meghatározása
114. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
15. Az 56.-os számú főút egy szakaszának önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele
115. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
16. Járási Kormányhivatal átköltöztetéséhez szükséges ingatlan biztosítása, a költségek jóváhagyása
116. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

           
17. A Bát-Kom 2004. Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása
97. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
18. A Bát-Kom 2004. Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
101. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
19. Kárpátaljai magyar közösségek megsegítése
99. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
20. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditrói Falunapokra és a besigheimi Euromóka/Jux-Spiele játékokra
100. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
21. Gombaprojekttel kapcsolatos megállapodás jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)
104. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
22. Oktatási intézmények működtetésének visszavállalásából eredő működtetői döntések meghozatala, 2015. évi költségek jóváhagyása
106. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
23. A 2015. évi közfoglalkoztatás III. programjának elfogadása
120. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
24. Karácsonyi díszvilágításra 2015. évi pályázat benyújtása
121. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
25. A "Bátaszéki Árva Gyermekekért" Közalapítvány Alapító Okiratának IV. számú módosítása
122. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
26. Az E.R.Ö.V Zrt. 2014. évi tevékenységéről szóló jelentés tudomásul vétele, a 2015. évi üzleti tervének elfogadása
123. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

        
27. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés 
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
KOIS
  117. számú előterjesztés

 

 

      
  118. számú előterjesztés

 

 

  
  119. számú előterjesztés
 
   
Bátaszék, 2015. május 15.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás