2015. március 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. március 26-án (csütörtökön) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

 Jelentés átruházott hatáskörök gyakorlásáról

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1. Beszámoló a városi Tanuszoda 2014. évi üzemeltetésének tapasztalatairól
61. számú előterjesztés
Előterjesztő: Kiss Lajos BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezető
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
2. A Bát-Kom 2004. Kft-nél lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére Intézkedési Terv jóváhagyása
62. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága
      
3. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak felülvizsgálata
57. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyzőBorosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezetője 
Tárgyalja: Szociális Bizottság
    
4. Szociális szövetkezet megalakításának előkészítése
66. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
            
5. Funkció nélküli önkormányzati tulajdonú épületek felújítási koncepciója
65. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
6. Kiállító terem kialakításához költségek biztosítása
67. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
7. A bátaszéki II. számú fogorvosi körzet rendelőjének bútorzattal való felszerelése
64. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
8. Önkormányzati tulajdonú, beépítésre szánt területek térítésmentes felajánlása büntetés-végrehajtási intézmény létrehozása céljából, pályázat benyújtása
54. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
9. Terület biztosítása vállalkozási tevékenység megkezdésének céljára
69. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
10. Városi honlap újraszerkesztésének jóváhagyása
68. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
11. Térfigyelő kamerák kihelyezésének jóváhagyása
63. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
      
12. Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás VI. számú módosításának jóváhagyása
52. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
13. A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás és a Bátaszéki KÖH között kötendő munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
53. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
14. Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
55. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző Tárgyalja: -----
    
15. A Társulási Tanács elnökének beszámolója az általuk vezetett társulás 2014. évi működéséről
56. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, TT elnök
Tárgyalja: -----
    
16. A helyi autóbuszjáratok közlekedésének felülvizsgálata
58. számú előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
17. Tájékoztatás a 2014. II. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről
59. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
18. A városi oktatási intézmények működtetésének átvállalása
60. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
19. Kutyakennel kialakítása
70. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
20. A 41. Gemenc Nagydíj kerékpárverseny megrendezésének támogatása
71. számú előterjesztés
Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester
Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
    
21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)
Szóbeli előterjesztés
Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző
   
  Gondozási Központ új Szakmai Programjának jóváhagyása
72. számú előterjesztés
        
   
Bátaszék, 2015. március 19.
Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás