2015. október 28-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. október 28-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Vörösné Strasser Teréz, a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetőjének tájékoztatója
  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok 

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Gombaüzem létrehozását támogató együttműködési megállapodások jóváhagyása

216. számú előterjesztés (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 
2.

Bátaszék Város Középtávú Közösségi Művelődési Stratégiájának (2015-2020) elfogadása (a Stratégiai Terv később kerül kiküldésre)

214. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

         
3.

Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság egy éves munkájáról

207. számú előterjesztés

Előterjesztő: Rudolf László Bátaszéki Települési Értéktár Bizottság elnöke

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

4.

A Bátaszék Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.5.) önk.-i rendelet II. számú módosításáról

212. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

    
5.

Az önkormányzat társulásai útján illetve egyéb módon ellátott feladataival kapcsolatos 2014-2015. évi pénzügyi elszámolás

211. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

    
6.

Tájékoztató a Garay utca tervezett rekonstrukciójáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

217. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mayerné Gyenes Aliz városüz. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

              
7.

A Városháza fűtési rendszerének felújításához pénzügyi fedezet biztosítása

210. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mayerné Gyenes Aliz városüz. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   
8.

A Terület- és településfejlesztési Operatív Programban projektek előkészítésével és megvalósításával összefüggő feladatok ellátására, a Tolna Megyei Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása

208. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
9.

A Cikádor Ált. Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti átalakításának kezdeményezése

209. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
10.

A Bátaszéki Közös Víz-és Csatornamű Kht. társasági szerződése 2. számú módosításának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

213. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
11.

A Flórián utcai volt óvoda hasznosítására kötött használati szerződés módosítása

215. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

12.

BSE sportfejlesztések támogatási kérelme

218. számú előterjesztés

Előterjesztő: dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
13.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

 

 

 
.

"Karácsonyi illusztráció 2015." című rajzpályázat kiírása

219. számú előterjesztés

Előterjesztő: Tafnerné Fáll Erika  kult.-nev. referens

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

   
   

Bátaszék, 2015. október 15.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás