2015. szeptember 30-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2015. szeptember 30-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok 

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Bátaszék Város Önkormányzata Ifjúsági Koncepciójának (2015-2020.) I. fordulós tárgyalása

196. számú előterjesztés

(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Tafnerné Fáll Erika Kulturális-nevelési referens

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

 
2.

A Gondozási Központ Bátaszék, Budai u. 21. szám alatti épületére napelemes rendszer telepítése

195. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

     
3.

Pénzügyi keret meghatározása a TOP pályázatok előkészítéséhez

198. számú előterjesztés

(az előterjesztés később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

4.

Belterületi utak közlekedésforgalmi szabályozottságának felülvizsgálata

199. számú előterjesztés

(az 1. számú határozati javaslat melléklete később kerül kiküldésre)

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
5.

Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első félévi helyzetéről

201. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

    
6.

A BÁT-KOM 2004. Kft. vel kötendő közfeladat-ellátási szerződés módosításának jóváhagyása

197. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

      
7.

Az oktatási intézmények takarítására kötendő vállalkozási szerződések jóváhagyása

190. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
8.

Jelentés a Bát-Kom 2004. Kft.-nél lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzés során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére készített Intézkedési Terv végrehajtásáról

191. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
9.

Könyvtár épületben lévő üzlet használatbavétele és „turisztikai információs pont” kialakítása

200. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
10.

A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

187. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  
11.

A Kalász János Városi Sportcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának jóváhagyása

188. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

12.

Szándéknyilatkozat a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához

189. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
13.

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról 2/2015.(II.27.) önk.-i rendelet módosítása

192. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14.

A bátaszéki viziközmű-rendszer 2016. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének

jóváhagyása

193. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

15.

A Flórián utcai volt óvoda hasznosítása

194. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

16.

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

202. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  
17.

A Vicze János Közalapítvány támogatási kérelme

204. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

18.

A Bátaszéki Sakk Klub támogatási kérelme

188. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

19.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

   
   

Bátaszék, 2015. szeptember 17.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás