2016. április 27-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  április 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Beszámoló a Bátaszék Város Önkormányzat által létrehozott közalapítványok 2015. évi tevékenységéről

72. számú előterjesztés

Előterjesztő: kuratóriumi elnökök

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

 

                        

2.

Bátaszék Város Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

75. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

            

3.

A BÁT-KOM 2004. Kft-vel, a bátaszéki Tanuszoda üzemeltetésére kötött üzemeltetési szerződés III. számú módosítása

73. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

4.

A bérlakás állomány 2016. évi felújítási tervének jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

37. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

5.

Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről

74. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dél-Dunántúli Közlekedési Központ

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

           

6.

Civil szervezetek 2016. évi támogatása

76. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  

7.

Turisztikai Információs Pont kialakításához szükséges pénzügyi keret jóváhagyásáról szóló döntés módosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

78. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

     

8.

A TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

79. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 ​

9.

Bátaszék Város Önkormányzat 2016. évi rendezvénytervének módosítása

80. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  

10.

Budai utca kiemelt szakasza parkosítási tervének megvitatása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

81. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

11.

A helyi népszavazásról szóló rendelet megvitatása

82. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

12.

Javaslat megyei elismerés adományozására (ZÁRT ülés tartása kötelező)

83. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

13.

A TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

87. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:  

 

14.

Telekértékesítési kedvezmény jóváhagyása.

89. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

15.

A Sport Egyesület Bátaszék TAO pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok jóváhagyása.

93. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.

A Bátaszékért Marketing Kft. alapító okiratával kapcsolatos tulajdonosi döntés meghozatala.

94. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17.

A Keresztély Gyula Városi Könyvtár épületének káresemény utáni helyreállításához forrás biztosítása.

95. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

18.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 

 

  

   

Bátaszék, 2016. április 15.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás