2016. augusztus 31-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  augusztus 31-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

     Lejárt határozatok

       Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A BÁT-KOM 2004. Kft. 2016. évi üzleti terv módosítás elfogadása

172. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

​  ​   

2.

Beszámoló a 2015/2016-os nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2016/2017-es nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól

178. számú előterjesztés

Előterjesztő: Simon Csabáné igazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

                

3.

A művelődési feladatok ellátására vonatkozó döntések meghozatala

173. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

    ​   

4.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása

174. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

5.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása

175. számú előterjesztés

Előterjesztő: Péter Géza ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

6.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

176. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

7.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház átalakításra készített vázlatterv ismertetése

177. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

8.

Döntés a Bátaszék, Budai Nagy A. utca parkosításáról

81. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 ​    

9.

Tájékoztató a DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 azonosítószámú iskola integrációs projekt kivitelezési munkái garanciális javítására kötött megállapodás teljesítéséről

180. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

        

10.

Döntés a Kalász János Városi Sportcsarnok és a Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületében lévő konyha fogyasztás mérő berendezésekkel történő ellátásáról

181. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

11.

A szennyvízrákötési szociális program bevezetése

182. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság 

 

    

12.

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

183. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

13.

A KEHOP-5.4.1 kódszámú „Szemléletformálási programok” című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

184. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

14.

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.01.) önk-i rendelet módosítása

185. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 

  

15.

Döntés közterületek filmforgatási célú használati díjának felülvizsgálatáról

187. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása

188. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

17.

Az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló rendezvényre pályázat benyújtásának támogatása

189. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság  

 

18.

A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (ZÁRT ülésen)

186. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

   

19.

Magyar Zarándokút pályázat keretében kiadvány készítése

190. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

20.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. augusztus 19.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás