2016. december 14-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  december 14-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

  Lejárt határozatok

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Bátaszék, Budai Nagy A. u. parkosítási tervének bemutatása

275. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.

Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2016. évi működéséről

278. számú előterjesztés

Előterjesztő: Rudolf László, a Bátaszéki Települési Értéktár Bizottságának elnöke

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

 

  

3.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala

271. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter BÁT-KOM 2004 Kft ügyvezetője

Tárgyalja: BÁT-KOM 2004 Kft. Felügyelőbizottsága;  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

      

4.

Az önkormányzati bérlakás állomány 2017. évi felújítási tervének jóváhagyása

267. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

5.

A Bátaszékért Marketing NKft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása és az ehhez kapcsolódó döntések meghozatala

269. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelőbizottsága; KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

     

6.

Bátaszékért Marketing NKft. Alapító Okiratának módosítása

270. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.

Döntés II. Géza szobor megvalósításáról és felállításáról Bátaszéken

284. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

      

8.

Bátaszék Város Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

266. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

9.

A 2016. évi belső ellenőrzésre megállapított keretösszeg módosítása

265. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása

264. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

       

11.

A helyi építészeti értékek védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásának I. fordulós megvitatása

286. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

12.

A Szekszárdi Tankerületi Központtal kötendő használati szerződés elfogadása

285. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

      

13.

A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott megválasztásának jóváhagyása

276. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

14.

Javaslat címzetes főorvosi cím adományozására

277. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

15.

Döntés állatorvosi ügyeletben való részvételről és ügyeleti pénzalap létrehozásáról

287. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16.

Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanon lévő 2 db épület bontási munkáira nyertes ajánlattevő kiválasztása

272. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

   

17.

Bátaszék külterület 0130/5 hrsz ingatlanhoz áramhálózati csatlakozási szerződés jóváhagyása

273. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

  18.

A Bátaszéki Sport Egyesület részére TAO sportfejlesztési támogatás önerejének biztosítása

274. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19.

Főzőkonyha fejlesztéséhez tervdokumentáció készítésére forrás jóváhagyása

279. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó tervdokumentáció készítésére forrás jóváhagyása

280. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

21.

Intézményi felújítási munkákról hozott döntés módosítása

281. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22.

Megváltozott munkaképességű dolgozók 2017. évi foglalkoztatásának jóváhagyása

283. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság;  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23.

A képviselő- testület 2017. évi üléstervének jóváhagyása

268. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

24.

Önkormányzati vagyonbiztosítására beérkezett ajánlatok megvitatása (ZÁRT ülésen)

282. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

25.

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt I. világháborús hadisír felújítása pályázat benyújtásának jóváhagyása

289. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

    

26.

A 2016. évi IV. közfoglalkoztatási program elfogadása​

290. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

27.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2016. évi üzleti terv módosítás elfogadása

290. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Felügyelő Bizottság

 

28.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. december 5.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás