2016. május 11-i rendkívüli testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2016. május 11-én (szerdán) 16:00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirendi  javaslat

 

1.

Bátaszék Város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapítvány új Alapító Okiratának elfogadása

96. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

 

    

2.

TETT-el kötendő alszerződés jóváhagyása

97. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

 

        

3.

TOP.1.1.3. projekt tervezésére vonatkozó közbeszerzési szakértő kiválasztása

98. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester 

 

4.

Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény vezetői megbízásának véleményezése

99. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

    

5.

Kostyál Etelka Ibolya bátaszéki lakos földügye (a Mötv. 46. § (2) bek. a.) pontja alapján ZÁRT ülésen tárgyalandó)

100. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző 

   
 
 

Bátaszék, 2016. május 9.

Dr. Bozsolik Róbert
polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás