2016. május 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  május 26-án (csütörtökön) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

  Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A város 2015. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

104. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

Tárgyalja: -----

 

 

       

2.

A Bátaszékért Marketing Kft. ügyvezetőjének megbízása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

110. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

       

3.

A Bátaszéki Közös Vízmű Kft. (Bátaszékért Marketing Kft.) 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról

109. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

  

4.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

107. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

      

5.

A bérlakás állomány 2016. évi felújítási tervének jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

37. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

6.

A BÁT-KOM 2004. Kft. vel kötendő új közfeladat-ellátási szerződés jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

105. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

  

7.

A BÁT-KOM 2004. Kft. vel, közfoglalkoztatás ellátására kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása

106. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

   

8.

A 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

111. számú előterjesztés

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző, Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető, Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

 

 ​

9.

A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi zárszámadásának véleményezése

112. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert társulási tanács elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

 

  

10.

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi zárszámadásának véleményezése

121. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert társulási tanács elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság

 

 

  

11.

A Szennyvíztelep és Csatornafejlesztő Társulás 2015. évi zárszámadásának véleményezése

122. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert társulási tanács elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

  

12.

A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás 2015. évi zárszámadásának véleményezése

123. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert társulási tanács elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

13.

Herendi János részére lakáskiutalás támogatása

113. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:  

 

 

14.

Bátaszék Város területén 2016. évi városfejlesztési feladatok meghatározása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

114. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

15.

Kövesd és Lajvér területén fejlesztési feladatok meghatározása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

115. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

16.

Ideiglenes építési törmeléklerakó felszámolásához forrás biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

116 számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

   

17.

A Trianon emlékművet körülvevő térburkolat építésére forrás biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

117. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

18.

A Költségvetési törvény 3. mell. szerinti fejlesztési célú pályázatok jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

118. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

          

19.

TOP-3.2.1-15 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívás keretében a II. Géza Gimnázium épületére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása, valamint a pályázat előkészítéséhez kapcsolódó szerződés jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

119. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság

 

20.

A TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében tervezési szolgáltatás beszerzésére ajánlattételi felhívás jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

120. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

21.

Az ERÖV Zrt. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása

124. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

                  

22.

A Re-Víz Duna-menti Kft. 2015. évi beszámolójának elfogadása

125. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

    

23.

A „Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése” című projekttel kapcsolatos Báta községgel a vagyonmegosztásra és a gesztor település kijelölésére vonatkozó együttműködési megállapodás jóváhagyása

127. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. május 17.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás