2016. március 17-i rendkívüli testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését

 

2016. március 17-én (csütörtökön) 16:00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 


Napirendi  javaslat

 

1.

Bátaszék Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(III.5.) önk.-i rendelet III. számú módosításáról

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

       

2.

Bátaszék Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása

44. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

    

3.

Javaslat a 2016. I. félévi TETT támogatás felosztására

31. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

4.

A Helyi Gazdaságfejlesztés című, TOP-1.1.3-15 kódszámú projekthez projektfejlesztési feladatok ellátására együttműködési megállapodás megkötése a Tm.-i. Önkormányzattal

45. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

5.

A DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0020 számú, „A bátaszéki integrált mikrotérségi közoktatási hálózat és központjának kialakítása” című beruházással kapcsolatos szabálytalansági eljárás

46. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

            

6.

A Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

47. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

7.

2016. évi közfoglalkoztatási program jóváhagyása

48. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 
 

Bátaszék, 2016. márciuc 9.

Dr. Bozsolik Róbert
polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás