2016. március 30-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016. március 30-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határozatok

    Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Beszámoló a városi Tanuszoda 2015. évi üzemeltetésének tapasztalatairól

56. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter BÁT-KOM 2004. Kft. ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

     

2.

Közművelődési feladat-ellátás átszervezés előkészítése (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

67. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

3.

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodás III. számú módosításának jóváhagyása

50. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

4.

Bátaszéki Nagyboldogasszony Plébániatemplom óraszerkezetének helyreállításához támogatás biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

61. számú előterjesztés

Előterjesztő: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

        ​

5.

Kalász János Városi Sportcsarnokba védőszőnyeg beszerzéséhez forrás biztosítása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

62. számú előterjesztés

Előterjesztő: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

6.

A TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtani kívánt pályázathoz megalapozó tanulmány (üzleti terv) elkészítésére megbízás (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

63. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

   

7.

A TOP-3.1.1-15 kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című felhívás keretében támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása (az előterjesztés később kerül kiküldésre)

64. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

       

8.

„Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése” című projekt megvalósításához Felhatalmazó nyilatkozat elfogadása

65. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 ​

9.

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

51. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

        ​

10.

A Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozására irányuló együttműködési megállapodás

52. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 

11.

A Társulási Tanácsok elnökének beszámolója az általa vezetett társulás 2015. évi működéséről

53. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, TT elnök

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

12.

A 42. Gemenc Nagydíj kerékpárverseny megrendezésének támogatása

54. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

    

13.

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

55. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

14.

Bátaszék Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

57. számú előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

15.

Tájékoztatás a 2015. II. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

58. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mórocz Zoltán  pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

16.

A Bátaszékért Marketing Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megbízása

66. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

17.

Az „Európai Év Fája 2016” díjátadóra Brüsszelbe tartó delegáció jóváhagyása

49. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

18.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Kedvezményes Pályaépítési Programja keretében műfüves pálya építésére pályázat benyújtásának jóváhagyása​

68. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

19.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Skoda Ferenc jegyző

 

Bátaszék, 2016. március 18.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás