2016. november 30-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  november 30-án (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

  Lejárt határozatok

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A 2017. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségeinek jóváhagyása

261. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába új tag megválasztása

262. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

3.

A fizetési kötelezettséget megállapító önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

244. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság; KOIS Bizottság

 

  

4.

A Bátaszék Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vétele

245. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság

 

                        

5.

Bátaszék Város Településrendezési Eszközei 2015. évi módosításának elfogadása

246. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság; KOIS Bizottság

 

                      

6.

Vezeték szolgalmi jog bejegyzés megváltási díjának jóváhagyása

247. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

7.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

248. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

        

8.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár felújítási munkáira nyertes ajánlattevő kiválasztása

249. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

      

9.

Tájékoztató a közétkeztetés fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásról

250. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.

A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

251. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság; KOIS Bizottság

 

11.

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

252. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

253. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13.

A Dél-Tolna Aqua Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

254. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

      

14.

A bátaszéki szennyvíztelep fejlesztő, Bátaszék, Báta szennyvízcsatorna hálózat építő Önkormányzati Társulás megszüntetése

255. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

15.

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása

256. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

          

16.

Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület kérelme

257. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

      

17.

Döntés II. Géza szobor megvalósításáról és felállításáról Bátaszéken

258. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság; KOIS Bizottság

 

                ​​  ​

  18.

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás megszüntetése

259. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

      

19.

Bátaszék, Budai Nagy A. u. parkosítási terv készítésére forrás jóváhagyása

260. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

20.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. november 21.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás