2016. október 26-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  október 26-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

    Lejárt határozatok

     Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A BÁT-KOM 2004. Kft. 2016. évi üzleti terv módosítása

232. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Bát-Kom 2004. Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

2.

A BÁT-KOM 2004. Kft. Alapító Okiratának módosítása

233. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság;  Bát-Kom 2004. Kft. Felügyelő Bizottsága

 

3.

Hozzájárulás az uszodahasználati költségtérítéshez

219. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Bát-Kom 2004. Kft. Felügyelő Bizottsága

 

4.

Tájékoztató az önkormányzati ASP rendszer bevezetéséről

220. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.

Önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanon lévő 2 db épület bontási munkáira ajánlattevők kiválasztása és a bontási munkákra forrás biztosítása

221. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6.

Belterületi önkormányzati tulajdonú utak felújítási munkáira ajánlattevők kiválasztása

234. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.

Tájékoztató a diétás étkeztetés biztosításának feltételeiről

223. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; Szociális Bizottság

 

 

8.

Az általános iskolai körzethatár kialakításának véleményezése

224. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság  

 

 

9.

Elektromos járművek töltésére töltőberendezés telepítési helyének kiválasztása

225. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10.

Az önkormányzati közúthálózat forgalmi rendjének módosítása

226. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

11.

A köztemetők fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

227. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság; Szociális Bizottság

 

12.

Külterületi helyi közutak fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívás ismertetése

228. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

  

13.

A 2016. évi III. közfoglalkoztatási program elfogadása

229. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14.

Bátaszék Város Önkormányzata gazdálkodásához kapcsolódó kormányzati funkcióinak kiegészítése

230. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság; Szociális Bizottság

 

15.

A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

231. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: --

 

16.

A felhagyott agyagbánya területeinek megvásárlása érdekében vételi ajánlat megtétele

222. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

17.

A Tolnatáj Televízió Kft.-vel kötött megállapodás felmondása

235. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. október 14.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás