2016. szeptember 21-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2016.  szeptember 21-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

   Lejárt határozatok

     Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról

193. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

​  ​   

2.

Bátaszék Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.5.) önk.-i rendelet II. számú módosítása

194. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 ​   

3.

Bátaszék Város közigazgatási területén büntetés-végrehajtási intézet megvalósításához szükséges döntések meghozatala

208. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság 

 

 ​  

4.

Szándéknyilatkozat a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához

195. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság; KOIS Bizottság

 

    

5.

A Leader munkacsoport támogatási kérelme

196. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

       

6.

Intézményi felújítási munkák elvégzésére ajánlattevők kiválasztása

197. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.

Gárdonyi utcai önkormányzati ingatlanok előtti parkoló kialakítása

198. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

 

8.

Alkusz kiválasztása önkormányzati vagyonbiztosítás megkötéséhez

201. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  

 

 ​                 

9.

Müller Anikó önkormányzati tulajdonban lévő földterület vételi kérelme

202. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

     

10.

II. Géza szobortervek ismertetése

206. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

                 

11.

Magyarországi limes világörökségi nevezésben érintett bátaszéki helyszínen tervezett fejlesztésről állásfoglalás kialakítása

207. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ; KOIS Bizottság

 

  

12.

Javaslat a 2016. II. félévi TETT támogatás felosztására

213. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

      

13.

A 15/2016.(IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

214. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottságg

 

14.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2016. szeptember 9.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás