2017. augusztus 30-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  augusztus 30-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

177. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

           Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

  

 
2.

A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Széchenyi kártya nyitásának engedélyezése

178. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága, KOIS Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 ​​

 
3.

Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2017. évi üzleti tervének első féléves teljesüléséről

179. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter a BÁT-KOM 2004 Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bát-Kom2004 Kft. Felügyelő Bizottsága, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
4.

A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekthez kapcsolódóan nyilvánosság biztosítása ellátására vállalkozó kiválasztása

180. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
5.

Tájékoztatás a 2017. I. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

181. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
6.

Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása

182. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
7.

Tájékoztató a Szekszárdi Tankerületi Központ által kimutatott közüzemi díjtartozásokról

183. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
8.

 

Bevételcsökkenés miatti átmeneti intézkedések egy részének megszüntetése

184. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
9.

Beszámoló a 2016/2017-es nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2017/2018-as nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól

185. számú előterjesztés

Előterjesztő: Simon Csabáné Bátaszéki MOB igazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

 

 

 
10.

Az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló rendezvényre pályázat benyújtásának támogatása

186. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

 

  

 
11.

A Városi Könyvtár nyílászáróinak cseréjéhez forrás biztosítása

187. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
12.

Javaslat a Bátaszék, 25 hrsz. alatti felhagyott temető felújítására

188. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

  

 
13.

Javaslat a Bátaszék 0749/2, 0754 hrsz. területeken felhalmozott hulladék kezelésére

189. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 
14.

Döntés az Ady utca 27. szám alatti társasház felújításához és működtetéséhez kapcsolódó költségek biztosításáról

190. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

   

 
15.

A közművelődési érdekeltségnövelő célú pályázatban foglaltak I. ütemének megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala

192. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, KOIS Bizottság

 

 

 
16.

A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00009 azonosító számú „Tanuszoda energetikai korszerűsítése Bátaszéken” elnevezésű támogatási kérelemhez, kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása. (ZÁRT ülésen)

191. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
17.

A Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény- fenntartó Társulás részére a 2016. évi elszámolásból eredő kötelezettségeire forrás biztosítása​.

193. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
18.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 
     
     

Bátaszék, 2017. augusztus 18.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás