2017. június 28-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  június 28-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2017/2018. nevelési évében indítható csoportszámának és dolgozói létszámának véleményezése

141. számú előterjesztés

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
2.

Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2016. évi ellátásáról

142. számú előterjesztés

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

 

 ​​

 
3.

Bátaszék Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(III.8.) önk.-i rendelet I. számú módosítása

130. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 
 

  

 
4.

Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

131. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
5.

A háború előtt adományozott Díszpolgári címek megerősítése

132. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

  

 
6.

Pénzügyi elszámolás a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

133. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

 

 
7.

A bátaszéki mentőállomás támogatására érkezett kérelem

134. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
8.

 

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata

135. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

   

 
9.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás elkészítéséhez forrás biztosítása

136. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
10.

Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2016. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

137. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

    

 
11.

Tájékoztatás a Bátaszéki Thermokatalikus Erőmű Nonprofit Kft. felszámolásának záró jelentéséről

138. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
12.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület alapszabályának 2. sz. módosítása

139. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

  

 
13.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület méltányossági kérelme önkormányzati támogatásra 

140. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
14.

Garay utcában parkoló építésére kivitelező kiválasztása

143. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
15.

Keresztély Gyula Városi Könyvtár felújítási munkáira kivitelező kiválasztása

144. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
16.

Szerb emlék kereszt állításának engedélyezése

145. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

  

 
17

Bátaszék-Báta szennyvíz projekt vállalkozási szerződésének jóváhagyása

146. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
18.

A Wienerberger Zrt.-vel bányató üzemeltetésével kapcsolatban kötendő megállapodás jóváhagyása

147. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

   

 
19.

Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése elnevezésű projekt projektmenedzsmenti tevékenységének elvégzésére vállalkozó kiválasztása

148. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
20.

Településképi arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolatos döntések

149. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 
21.

Tanuszoda energetikai korszerűsítése Bátaszéken elnevezésű projekt tevékenységeinek elvégzésére vállalkozó kiválasztása

150. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 
22.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződés határidejének meghosszabbítása​.

151. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
23.

Hunyadi utca 2/A. szám alatti önkormányzati bérlakások részleges felújításához (II. ütem) többletköltség fedezetének biztosítása​.

152. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

  

 
24.

A bátaszéki viziközmű-rendszer 2017. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének módosítása​.

45. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 

 
25.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 
     
     

Bátaszék, 2017. június 16.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás