2017. május 31-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  május 31-én (szerdán) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A város 2016. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

104. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

Tárgyalja: -----

 

 

 

 
2.

Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

113. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű.ezredes, igazgató

Tárgyalja: -----

 

 

 

 
3.

Beszámoló a bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről

103. számú előterjesztés

Előterjesztő: Nagy Tibor tű. parancsnok

Tárgyalja: -----

 
 

 

 
4.

Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2016. évi tevékenységéről

108. számú előterjesztés

Előterjesztő:Farkas András elnök

Tárgyalja: -----

 

 

 

 
5.

A BÁT-KOM 2004 Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

106. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

     

 
6.

A Bátaszékért Marketing Nkft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

107. számú előterjesztés

Előterjesztő: Izsák Mónika ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a Kft. Felügyelő Bizottsága

 

 

  

 
7.

A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

105. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető, Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: Szociális Bizottság 

 

 

 

 
8.

 

Tájékoztató a 2016. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

109. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

 

 
9.

Az ERÖV Zrt. 2016. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentésének és 2017. évi üzleti tervének tudomásul vétele

117. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

       

 
10.

A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi zárszámadásának, a Re-Kom Nkft. 2016. évi beszámolójának elfogadása

115. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

     

 
11.

Döntés fogorvosi körzet továbbműködtetéséről

110. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális Bizottság

 

 

  

 
12.

Javaslat címzetes főorvosi cím adományozására

111. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság, KOIS Bizottság

 
 

 
13.

A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsődében új bölcsődei csoport létrehozásához szükséges döntések meghozatala

112. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság,  KOIS Bizottság

 
 

   

 
14.

A 8/2017. (IV. 28.) önk.-i rendelet módosítása

126. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, KOIS Bizottság,  Szociális Bizottság

 
 

 

 
15.

Az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyes szabályokról és díjakról szóló 19/2011. (XII. 28.) önk.-i rendelet módosítása

123. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, KOIS Bizottság, Szociális Bizottság

 

 

 

 
16.

Nyéki utca járda felújítására (I.ütem) kivitelező kiválasztása

116. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
17

Városüzemeltetési beruházási és felújítási feladatok elvégzésére kivitelező kiválasztása

118. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

 
18.

Hunyadi utca 2/A. szám alatti önkormányzati bérlakások részleges felújítására (II.ütem) kivitelező kiválasztása

121. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 
19.

Főzőkonyha fejlesztésre vonatkozóan hozott döntés módosítása

122. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 
20.

Bencze Mátyás önkormányzati tulajdonban lévő földterület vételi kérelme

119. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 
 

  

 
21.

Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditróban megrendezésre kerülő XVI. falunapi rendezvényen való részvételre

114. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 
 

 

 
22.

A nagybaracskai gitártábor bátaszéki részvevőinek támogatása

120. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, KOIS Bizottság

 
 

 
23.

A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme

124. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális Bizottság

 
 

 
24.

A Tolna Megyei Balassa János Kórház gyermekosztályának támogatása

125. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Szociális Bizottság

 

 

 
25.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 
     
     

Bátaszék, 2017. május 23.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás