2017. március 1-jei testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  március 1-jén (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

   Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

Bátaszék Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének elfogadása

38. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

     

2.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület alapszabályának véleményezése

6. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

3.

A BÁT-KOM 2004 Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés VI. sz. módosítása

39. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft Felügyelő Bizottsága; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

4.

A közművelődési intézmények beszámolója a 2016. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2017. évi elképzeléseikről, feladataikról

41. számú előterjesztés

Előterjesztő: Sági Lajosné könyvtár igazgató, Izsák Mónika ügyvezető

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

   

5.

A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

50. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6.

Az EFOP-1.2.11-16 kódszámú, Esély Otthon című felhívás keretében benyújtandó támogatási kérelem jóváhagyása

40. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való részvétel jóváhagyása

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

   

8.

A Városi Sportcsarnok felújításának tervezési programja

42. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

9.

A 2016. évi belső ellenőrzésről készített jelentés megvitatása

44. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

10.

A bátaszéki viziközmű-rendszer 2016. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének módosítása

49. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11.

A bátaszéki viziközmű-rendszer 2017. évi beruházási-felújtási-pótlási tervének módosítása

45. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

12.

Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Besigheimben megrendezésre kerülő 25 éves jubileumi ünnepségre

47. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

13.

Döntés közterületek filmforgatási célú használati díjának felülvizsgálatáról

48. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

14.

Autópálya mérnökség melletti önkormányzati kezelésű út for-galom szabályozása

51. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

   

15.

A rekultivált hulladéklerakó területén monitoring-utógondozási munkákra vállalkozó kiválasztása​.

53. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  ​​

 

Az EFOP-3.7.3-16 kódszámú, Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása című felhívás keretében benyújtandó pályázat elkészítésére
pályázatíró megbízása.

52. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

            

16.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2017. február 20.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás