2017. március 29-i testületi ülés

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2017.  március 29-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 


Napirend előtt

​​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

 Lejárt határozatok

    Tájékoztató

 

  • Kérdések
  • Interpellációk, bejelentések

 


Napirendi javaslat

1.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala

68. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

  

2.

A városi Tanuszoda 2016. évi üzemeltetésének tapasztalatai

59. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter a Bát-Kom 2004. Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.

A Bát-Kom 2004. Kft.-vel kötendő keretszerződés jóváhagyása

71. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

4.

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

67. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5.

Döntés a Kárpát - medence ízei Bátaszék tűzhelyében című könyv megjelentetéséről

60. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság; Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

6.

Tájékoztatás a 2016. II. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

61. számú előterjesztés

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7.

Elnöki figyelemfelhívás a Bát-Kom 2004. Kft. ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentéshez kapcsolódóan

62. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

  

8.

A társulási tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulás 2016. évi működéséről

63. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert TT elnök

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9.

E.R.Ö.V. Zrt.-vel kötendő havaria beruházási szerződés jóváhagyása

64. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

10.

Városüzemeltetési feladatok és felújítási feladatok elvégzésére kivitelezők kiválasztása

65. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

    

11.

Bátaszék Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

66. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12.

A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása

 69. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 

13.

Elektromos autó töltő állomás kialakításához többlet forrás biztosítása

 70. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

     

14.

A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2017. március 17.

Dr. Bozsolik Róbert

polgármester

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás