2017. november 29-i testületi ülés

2017. november 29-i testületi ülés

16:00 Városháza Millenniumi terme 0 hozzászólás

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

2017. november 29.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

 

Napirend előtt

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

*            Kérdések, interpellációk

 

*            Bejelentések

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

Napirendi javaslat

 


 

 

 1. 1. Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

237. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 1. 2. A Bátaszékért Marketing Nkft. ügyvezetőjének megbízása

240. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármeste 

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 3. Háziorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat- ellátási szerződés jóváhagyása az EVANDI-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel

243. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 4. A Norvég Alap Kétoldalú kapcsolatok fejlesztése pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment feladatok elvégzésére vállalkozó kiválasztása

244. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 5. A 2018. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségének jóváhagyása

239. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 6. Javaslat a Gondozási Központ létszám bővítésére

242. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 7. A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás II. módosítása

225. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság    

 

8. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati konstrukció keretében benyújtandó pályázat elkészítésére              pályázatíró megbízása

245. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 9. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet II. fordulós tárgyalása

246. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

 1. 10. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

247. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 11. E.R.Ö.V. Zrt.-vel kötendő bérleti- üzemeltetési szerződés

249. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 12. Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai felújításával kapcsolatos döntés meghozatala

250. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 13. Baross u. 3. szám alatti ingatlan további hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatala

251. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

          Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 1. 14. Pályázati kiírás visszavonása

252. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

15. Kalász János Városi Sportcsarnok használatba adása újévi koncert megtartására céljából

248. számú előterjesztés​

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

16. BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének VI. sz. módosítása

241. számú előterjesztés​

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

17. Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt támogatási szerződésének módosítása

238. számú előterjesztés​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

         Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. BÁT-KOM 2004. Kft. 2017. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

253. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

         Tárgyalja: BÁT-KOM 2004 Kft. Felügyelő Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

19. Bátaszékért Marketing NKft. 2017. évi 1-10. havi gazdákodásának helyzetéről

254. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Izsák Mónika ügyvezető

         Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottság

       Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

Bátaszék, 2017. november 17.

                                                                                                               ​Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás