2018. április 25-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. április 25.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

Átruházott hatáskör 2018.03.14. - 04.13​

  • Kérdések, interpellációk
  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2017. évi tevékenységéről

99. számú előterjesztés

  Fundatio Pro Gimnasio Vicze János Sport Közalapítvány;

  Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány

Bátaszéki Árva Gyermekekért Közalapítvány

  Beszámoló 2017;  1.és 2. számú melléklet;

  3. számú melléklet;  4. számú melléklet

Közoktatási,Közművelődési és Műemlékvédelmi közalapítvány

 Beszámoló 2017;  Könyvvizsgálói jelentés

 

Előterjesztők: kuratóriumi elnökök

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság

 

2. Alsónána Község Önkormányzata csatlakozása a Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulásához

108. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

3. A Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha Pedagógiai Programjának véleményezése

109. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

4. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről

114. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dél-Dunántúli Közlekedési Központ

Tárgyalja: PG Bizottság

 

5. Bát-Kom 2004. Kft. rendezvényhez kapcsolódó többletköltségeinek biztosítása

96. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

6. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

94. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

7. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

95. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

8. Közművelődési érdekeltségnövelő célú pályázat benyújtásának jóváhagyása

97. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

9. „BÁTASZÉK VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

103. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

10. A bátaszéki civil szervezetek 2018. évi támogatása

112. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, PG Bizottság

 

11. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditróban megrendezésre kerülő XVII. falunapi rendezvényen való részvételre

102. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, PG Bizottság

 

12. A nagybaracskai gitártábor bátaszéki részt vevőinek támogatása

107. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság,, PG Bizottság

 

13. A Bátaszék, Hunyadi u. 2/A. sz. alatti ingatlan társasházzá alakítása

105. számú előterjesztés

 ​​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

14. Döntés a Bátaszék 0749/2, 0754 hrsz. területek rendezéséhez többlet költség biztosításáról

106. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

15. A Baross utca felújítás I.ütemére támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

98. számú előterjesztés

 ​​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

16. Döntés közterület elnevezéséről

110. számú előterjesztés

 ​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, Szociális Bizottság, PG Bizottság

 

17. Városüzemeltetési feladat elvégzésére kivitelező kiválasztása

113. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

18. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vállalkozó kiválasztása

116. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

19. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése

  117. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

20. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan régészeti feltárás végzésére vállalkozó kiválasztása

119. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

21. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan üzleti terv módosítási feladatok elvégzésre vállalkozó kiválasztása

120. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

22. Döntés meghozatala önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok telekhatárrendezéséről

118. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

23. Javaslat megyei elismerés adományozására (ZÁRT ülésen)

104. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság, PG Bizottság

 

24. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2018. április 13. 

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás