2018. február 14-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónána és Alsónyék községek képviselő-testületeivel EGYÜTTES ülését

 

2018. február 14.-én (szerdán) 15,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

1.A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

19. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.A Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása

20. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

Bátaszék, 2017. február 2.                                                               Dr. Bozsolik Róbert

 

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. február 14.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

            Kérdések, interpellációk

            Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

22. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2. Az Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének véleményezése

23. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3. A Városi Könyvtár beszámolója a 2017. évben végzett munkájáról, tájékoztató a 2018. évi elképzelésekről, feladatokról

26. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Sági Lajosné a Keresztély Gyula Városi Könyvtár Igazgatója

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

4. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás 2018. évi költségvetésének véleményezése

24. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5. A BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének VII. sz. módosítása

33. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A Bátaszékért Marketing Nkft. kérelmének megvitatása

25. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing Nkft. ügyvezetője

           Tárgyalja: Bátaszékért Marketing Nkft Felügyelő Bizottsága

     KOIS Bizottság

                             Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A gazdasági- cselekvési program 2015-2017 közötti végrehajtásának értékelése

5. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. A  XXIX. Bátaszéki Matematikai Verseny megrendezésének támogatása

27. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme

28. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Döntés a térfigyelő kamera rendszer zártláncú hálózatban történő kiépítéséről és üzemeltetéséről

29. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                           

11. A 2018. évi közfoglalkoztatási program I. ütemének elfogadása

30. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                            

12. A 2018. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

31. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: ---

 

13. A polgármester 2018. évi szabadságtervének jóváhagyása

34. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                           

14. Műfüves pálya építésére pályázat benyújtásának jóváhagyása

35. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Új TOP pályázatok előkészítési költségeinek jóváhagyása

36. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Városi Sportcsarnok új áram mérőhely kialakítás kivitelezési munkáira vállalkozó kiválasztása

37. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-vel kötendő bérleti szerződés jóváhagyása

32. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Önkormányzati tulajdonú épületeken napelem rendszer telepítése

12. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

38. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonyai József a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A Gondozási Központ létszám átcsoportosításának véleményezése

39. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. A KEHOP-2.2.1-15-2015-00021 Konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása

41. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Javaslat a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására

42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Szociális Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

23. Bátaszék Város Polgárőr Egyesületének támogatása

43. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (ZÁRT ülésen)

21. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

25. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2018. február 2.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás