2018. január 16-i rendkívüli testületi ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

2018. január 16.-án (kedd) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

___________________________________________________________________________

 

 

1.   Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt tervezési programjának jóváhagyása

1. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2.   A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás és a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

2. számú előterjesztés

​    

Előterjesztő: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3.   Önkormányzati bérlakás szolgálati célra történő kiutalása

3. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

Bátaszék, 2018. január 11.                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás