2018. január 31-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

2018. január 31.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről 2017.12.02. - 12.31.

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

  • Kérdések, interpellációk

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat 

 

1. A városi köztemető 2017. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló elszámolás jóváhagyása, a 2018. évi üzemeltetési és fejlesztési tervének elfogadása

11. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: PG Bizottság

 

2. Az EVANDI-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel a háziorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

4. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

3. Az Ady u. 27. szám alatti társasház kérelmének megvitatása

6. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

4. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

5. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme

8. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

6. Szociális tűzifa juttatás természetbeni támogatás biztosítására beérkezett ajánlatok

9. számú előterjesztés

         

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság, Szociális Bizottság

 

7. Az általános iskolai körzethatár kialakításának véleményezése

16. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

8. Leader pályázatok benyújtásának jóváhagyása

10. számú előterjesztés

   ​​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

9. „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása” tárgyú vállalkozási szerződés módosítása

13. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

10. Főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyása

14. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

11. A TOP-1.1.3-15 kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésére vállalkozó kiválasztása

15. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

12.Önkormányzati  tulajdonban álló bátaszéki külterületi 051/16 hrsz-ú ingatlan NIF Zrt részére történő átadása

17. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

13. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

Bátaszék, 2018. január 19. 

                                                                                                    Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás