2018. június 27.-én testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. június 27.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések
  •  

Napirendi javaslat


 

 

1. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2017. évi ellátásáról

169. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

2. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2018/2019. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezés

166. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeltének I. számú módosítása

163. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

4. Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2017. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

164. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak felülvizsgálata

167. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

168. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. A helyi védelem alatt álló értékek fenntartására nyújtható támogatás iránti kérelmek elbírálása

170. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

178. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerinti intézményi konyha felújítására vonatkozó fejlesztési célú pályázat jóváhagyása

179. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Térfigyelő kamerarendszer zártláncú hálózatban történő kiépítése többletköltségének biztosítása

180. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Szálláshely kialakítása érdekében benyújtott támogatási kérelem elbírálása

181. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége támogatási kérelme

182. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

13. Önkormányzati tulajdonban álló ingatlan elidegenítésének megvitatása

171. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan statikai állagmegóvásához kivitelező kiválasztása

172. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A Gondozási Központ Nappali ellátás épületének (Vörösmarty u. 8.) karbantartási munkáihoz fedezet biztosítása

173. számú előterjesztés

 ​​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. A iskolai főzőkonyha légtechnikájának javításához forrás biztosítása

174. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Baross utca felújítására (I. ütem) kivitelező kiválasztása

175. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Garay utca felújítására (I.ütem) kivitelező kiválasztása

176. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Városi Sportcsarnok felújítási munkáinak elvégzésére kivitelező kiválasztása

148. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Pénzügyi elszámolás a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

183. számú előterjesztés

 

Előterjesztő:  Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

21. A Bátaszéki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmének elbírálása

185. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. Együttműködési Megállapodás jóváhagyása sportpark létrehozására

184. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt kommunikációs tervének jóváhagyása

187. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése

186. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

25. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2018. június 15.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás