2018. március 28-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2018. március 28.-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirend előtt

 

 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

   Átruházott hatáskör 2018.02.07. - 03.13.       1.melléklet

  • Kérdések, interpellációk

 

 

Napirendi javaslat

 

1. A BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének VIII. sz. módosítása

70. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A városi Tanuszoda 2017. évi üzemeltetésének tapasztalatai

72. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter a Bát-Kom 2004 Kft ügyvezetője

           Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Tájékoztató a 2017. II. félévi adó- és számlatartozásokról

68. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Bátaszék Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása

74. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A társulási tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulás 2017. évi működéséről

80. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízott megválasztásának jóváhagyása

85. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

77. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: KOIS Bizottság

                            Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Külterületi utak használatáról, fenntartásáról, karbantartásáról szóló Szabályzat elfogadása

78. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Önkormányzati tulajdonban lévő földterületre érkezett vételi ajánlat megvitatása

84. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Városüzemeltetési feladatok és felújítási feladatok elvégzésére kivitelezők kiválasztása

86. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A Pacsirta u., József A. u. és a Kövesdi árok közötti terület használata

81. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A Bátaszéki Polgárőr Egyesület tulajdonában álló térfigyelő kamerarendszer átadás-átvétele

75. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Új TOP pályázatok előkészítési költségeinek jóváhagyása

36. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Tájékoztató a 2018. évi hó és belvízi védekezésről

71. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés kóbor ebek befogásához és ideiglenes elhelyezéséhez szükséges költségekről

73. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés vis maior eseményre pályázat benyújtásáról

79. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Garay utca rekonstrukciós terv felülvizsgálati költség jóváhagyása

83. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

87. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

19. A BÁT-KOM 2004. Kft.-vel kötött közfeladat ellátási szerződés VII. számú módosítása

69. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Döntés a 61/21 hrsz ingatlan kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánításáról

90. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Döntés zsidó temető felújítására pályázat benyújtásáról

91. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. BÁT-KOM 2004. Kft. 2018 évi feladat tervének elfogadása

89. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

23. Bel- és külterületi utak közlekedésforgalmi szabályozottságának kiegészítése

88. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

           Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

24. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2018. március 19.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás