2018. november 28-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2018. november 28-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Átruházott hatáskör 2018.10.26. - 11.20.

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

  • Kérdések, interpellációk
  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

262. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Pap Péter Bát-Kom 2004 Kft. ügyvezetője

Készítette: Pap Péter Bát-Kom 2004 Kft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottsága

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Beszámoló a BÁT-KOM 2004. Kft. vállalkozási keretszerződésének teljesüléséről

261. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2018. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

259. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Készítette: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

                  KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A 2019. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségének jóváhagyása

260. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A 2019. évi védőoltási programok megindítása

258. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról  szóló 2/2011. (II. 01.) önk.-i rendelet módosítása

265. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

263. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. „A Hunyadiak. Hunyadiak kora” című történelmi kiadvány megjelenésének támogatása

264. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Bátaszék város polgármestere és alpolgármestere 2018.évi munkájának értékelése

266. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Beszámoló a város környezeti állapotáról

267. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A 215/2018. (VI. 27.) önk.-i határozat módosítása

268. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Tájékoztató a Bátaszék szennyvíztelep fejlesztése, Bátaszék, Báta szennyvízcsatornázás befejezése című projektről

269. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Ingatlan értékesítés jóváhagyása

270. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó kormányzati funkciók kiegészítése ​

271. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A 306/2018.(X.31.) önkormányzati határozat módosítása

272. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Informatikai Biztonsági Szabályzat jóváhagyása

277. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Döntés a Baross utca felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződés módosításáról

274. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Háziorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása az MECADOR Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel

278. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 Szociális Bizottság

 

19. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezésű projekt támogatási szerződése módosításának kezdeményezése

279. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: -

 

20. „Számvevőszéki” épület megvásárlásával kapcsolatos elvi döntés meghozatala​

280. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2018. november 19.                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás