2018. október 31-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. október 31.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

​Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 Átruházott hatáskör 2018.09.14. - 10.19.

 

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába új tagok megválasztása

246. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottsága

                  KOIS Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A Német Nemzetiségi Önkormányzat tanösvény megvalósítására irányuló kérelme

248. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A Bátaszéki Sportegyesület TAO forrás igénybevételéhez önerő biztosítása

165. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Szakmai programjának véleményezése

244. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ intézményvezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

5. Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint pedagógiai programjának véleményezése

252. számú előterjesztés

   ​​

Előterjesztő: Simon Csabáné Bátaszéki MOB igazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

6. A Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodásának I. módosítása

245. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

247. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: --

 

8. Szociális tűzifa juttatás természetbeni támogatás biztosítására beérkezett ajánlatok

253. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Tájékoztató a Pacsirta u., a József A. u. és a Kövesdi árok közötti terület használatáról szóló önk.-i rendelet végrehajtásáról

249. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Zsidó temető kerítésének kialakításához kivitelező kiválasztása

250. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. A Településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatának megindítása

251. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A  Gondozási Központ létszámának meghatározásáról szóló határozat módosítása

254. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

13. Döntés a felújítási munkákra kötött vállalkozási szerződések módosításáról

255. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2018. október 19.                                                 Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás