2018.augusztus 29-i testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

2018. augusztus 29.-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  • Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 2018.06.20. - 08.16.

 

  • Kérdések, interpellációk
  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Beszámoló a 2017/2018-as nevelési év végrehajtásáról, valamint a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól

213. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Simon Csabáné igazgató

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

2. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2018. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről

214. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja: PG Bizottság, KOIS Bizottság

 

3. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. évi üzleti tervének I. féléves teljesüléséről

215. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: PG Bizottság

 

4. Tájékoztatás a 2018. I. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

207. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet

Tárgyalja: PG Bizottság

 

5. Hunyai utca 2/A. szám alatti társasház alapító okiratának jóváhagyása

217. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

6. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

194. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság, KOIS Bizottság, Szociális Bizottság

 

7. Önkormányzati tulajdonú külterületi utak közlekedésforgalmi szabályozottságának kiegészítése

216. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

8. Zsidó temető kerítésének kialakítása

220. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

9. Városi köztemetőben kolumbárium alapozási költségeihez forrás biztosítása

208. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

10. Malomszög szivattyúállomás kialakításához kivitelező kiválasztása

177. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

11. Városi Sportcsarnok további felújítási munkái elvégzésére kivitelező kiválasztása

205. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

12. Vis maior pályázat benyújtása külterületi út karbantartására

210. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

13. Új TOP energetikai pályázatok benyújtásának előkészítése

204. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

14. Új TOP energetikai pályázatok benyújtása

212. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

15. Bátaszék Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének II. számú módosítása

219. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

16. A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

218. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság, KOIS Bizottság, Szociális Bizottság

 

17. A TOP-1.1.1-15-TL1-2016-00002 azonosító számú, „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” című támogatási kérelem Támogatási Szerződésének módosítása

203. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

18. Döntés a Kossuth L. u. 3. szám alatti ingatlan felújítási munkáiról

209. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

19. Önkormányzati tulajdonban lévő földterületre érkezett elfogadónyilatkozat megvitatása

221. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

 

20. Döntés a Városi Sportcsarnok felújítási munkáira kötött vállalkozási szerződések módosításáról

222. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: PG Bizottság

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2018. augusztus 21.

                                                                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás