2019. április 24-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. április 24-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 2018. évi tevékenységéről

80. számú előterjesztés

         

Előterjesztő: kuratóriumi elnökök

Készítette: kuratóriumi elnökök

Tárgyalja: KOIS Bizottság

                  Szociális Bizottság

 

2. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedésre kötött közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

81. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dél-Dunántúli Közlekedési Központ

Készítette: közszolgáltató

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Tájékoztató a bátaszéki székhelyű társulások 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról

82. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Bosnyák Erika pénzügyi ügyintéző,

Bucherné Berg Tímea pénzügyi ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása

83. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

  Készítette: ​Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

5. Ingatlanok önkormányzati tulajdonrészének értékesítése

84. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódó kormányzati funkciók kiegészítése

85. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

86. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a Ditróban megrendezésre kerülő XVIII. falunapi rendezvényen való részvételre

87. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: KOIS Bizottság

 

9. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

88. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző,

Béres István főépítész

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

10. Kövesd és Lajvér településrészekre vonatkozó 2019. évi fejlesztési elképzelések jóváhagyása

89. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Belterületi közutak forgalomszabályozásával kapcsolatos döntések meghozatala

90. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Döntés a Gárdonyi utca 1. szám alatti ingatlan tulajdonrészének megvásárlásáról

91. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Ipari park üzemeltetésére szolgáltató kiválasztása

92. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés közút burkolat helyreállítási munkáihoz fedezet biztosításáról

93. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A bátaszéki civil szervezetek 2019. évi támogatása

95. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

KOIS Bizottság

 

16. A BÁT-KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének XIII. sz. módosítása

96. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

KOIS Bizottság

17. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozása (ZÁRT ülésen)

94. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

18. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. április 12.                                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás