2019. augusztus 22-i rendkívüli testületi ülés

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

 

2019. augusztus 22-én (csütörtök) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Közművelődési érdekeltségnövelő célú pályázat benyújtásának jóváhagyása

164. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

     Csötönyi László a Bátaszékért Marketing NKft. ügyvezetője 

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Döntés a közterületek választási kampány ideje alatti használatáról

165. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Az „Európa a polgárokért” program keretében megvalósuló rendezvényre pályázat benyújtásának támogatása

166. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:  dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Döntés új TOP energetikai pályázatok beadásáról

167. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:   Bozsolik Zoltán mb.városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

5. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, a szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata (ZÁRT ülésen)

168. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. augusztus 16.                                                         Dr. Bozsolik Róbert   

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás