2019. január 15-i rendkívüli testületi ülés

 BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete RENDKÍVÜLI ülését

 

2019. január 15.-én (kedd) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Ipari park ingatlanai bérletére vonatkozó szerződések jóváhagyása

1. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja:---

 

2. A bátaszéki külterületi 0804/1 és 0805 hrsz-ú helyi közút magánúttá minősítéséhez szükséges előzetes megállapodás jóváhagyása

2. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja:---

 

3. Döntés a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja” elnevezésű pályázatra támogatási kérelem benyújtásáról.

3. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán városüzemeltetési mb. irodavezető

Tárgyalja:---

 

 

Bátaszék, 2019. január 9.

          Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás