2019. január 30-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. január 30-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

  Átruházott hatáskör 2018.12.06. - 12.31.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. A városi köztemető 2018. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló elszámolás jóváhagyása, a 2019. évi üzemeltetési és fejlesztési tervének elfogadása

14. számú előterjesztés

         

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Nyakas Gábor ügyvezető, Panteon Kft.

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

7. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

5. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. A téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó költségvetési támogatás elosztásának módjáról és feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról

13. számú előterjesztés

        

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

8. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző és Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

6. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7. Városüzemeltetési feladatok elvégzésére kivitelezők kiválasztása

9. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Döntés „Az illegális hulladéklerakók felszámolása" című pályázat keretében támogatási kérelem benyújtásáról

10. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyása

11. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. A városi könyvtár vezetői állására benyújtott pályázatokat véleményező bizottság felkérése

12. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Ipari park ingatlanai bérletére vonatkozó szerződések jóváhagyása

15. számú előterjesztés

    ​​ 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző és Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Számvevőségi épület bérletére vonatkozó szerződések jóváhagyása

16. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. A BÁT-KOM 2004 Kft. közfeladat- ellátási szerződésének I. számú módosítása

19. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Pap Péter  ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A „Cikádor Általános Iskola és Gimnázium II. Géza Gimnáziuma energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz kapcsolódó tevékenység elvégzésére vállalkozó kiválasztása

20. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja” elnevezésű pályázat konzorciumi szerződésének jóváhagyásáról

18. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. január 18.                                                                                 Dr. Bozsolik Róbert

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás