2019. június 26.-i zárt testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ZÁRT ülését

 

 

2019. június 26.-án (szerda) 15,30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” című, TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 kódszámú pályázat keretében terület előkészítő munkák (régészeti megfigyelés, megfigyelés keretében végzett bontómunka), megvalósuló építési beruházás kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok elbírálása

140. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető,

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra kötendő közszolgáltatási szerződés pályázati kiírása dokumentációjának elfogadása

146. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

 

 

Bátaszék, 2019. június 18..                                                              Dr. Bozsolik Róbert   

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás