2019. júniusi 26-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. június 26-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskörben hozott döntések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ üzemeltetőjének kiválasztása

116. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető, Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

126. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi feladatainak 2018. évi ellátásáról

141. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság

 

4. A Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2019/2020. nevelési évében indítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezése

127. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Simon Csabáné óvodaigazgató

Készítette: Simon Csabáné óvodaigazgató

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Bátaszék Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7 /2019.(III.14.) önk.-i rendelet I. számú módosítása

128. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. Az önkormányzat gesztorságával működő társulások 2018. évi pénzügyi elszámolásának jóváhagyása

129. számú előterjesztés

             

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Bucherné Berg Tímea pénzügyi előadó,

                 Bosnyák Erika pénzügyi előadó

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása

130. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A WiFI4EU program teljesítéséhez kivitelező kiválasztása

131. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra kötendő közszolgáltatási pályázati kiírás elfogadása

132. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Dunai Limes magyarországi szakasza világörökségi címre jelölt várományos helyszínek vonatkozásában

133. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Sziebert-Csele Viktória igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

11. Önkormányzati delegáció jóváhagyása a besigheimi Winzerfestre

134. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:---

 

12. Döntés a műfüves labdarúgó pálya megvalósításához forrás biztosításáról

135. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető,

Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Molyhos Tölgy út burkolat helyreállítási munkáira kivitelező kiválasztás

136. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Számvevőségi épület fűtéskorszerűsítési munkáira kivitelező kiválasztása

137. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Játszóterek használati rendjének szabályozása

138. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. „Illegális hulladéklerakó felszámolása Bátaszéken" című pályázat megvalósítására kivitelező kiválasztása

139. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. Önkormányzati szúnyoggyérítéshez forrás biztosítása

124. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Belterületi közutak forgalomszabályozásával kapcsolatos döntések meghozatala

90. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltó Köztestület 2019. évi támogatásának módosítása

142. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Tóth Korinna igazgatási ügyintéző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Pénzügyi elszámolás a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

143. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Heilmann-né Lucza Krisztina pénzügyi előadó

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

21. Az E.R.Ö.V. Zrt. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi üzleti tervének tudomásul vétele

144. számú előterjesztés

       

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: E.R.Ö.V. Zrt.​

Tárgyalja: -

 

22. A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

145. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

 

23. Garay utca felújítására (I.ütem) kötött vállalkozási szerződés I. módosítása 

148. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. június 18.                                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás