2019. május 29-i testületi ülés

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. május 29-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 Átruházott hatáskör 2019.04.23. - 05.17.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. A város 2018. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése

102. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető,

    Dr. Vas János r. őrnagy őrsparancsnok

Készítette:     Dr. Pilisi Gábor r. ezredes

Tárgyalja:---

 

2. Tájékoztató a Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

103. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Balázs Gábor tű. ezredes, igazgató

Készítette:     Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

Tárgyalja:---

 

3. Beszámoló Bátaszék Város Polgárőr Egyesülete 2018. évi tevékenységéről

104. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Farkas András elnök

Készítette:    Farkas András elnök

Tárgyalja:---

 

4. Beszámoló a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről

105. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester, Köztestület elnöke

Készítette:     Bóta Gyula tűzoltóparancsnok

Tárgyalja:---

 

5. A Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ üzemeltetőjének kiválasztása

116. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. A BÁT-KOM 2004 Kft. 2018. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása

106. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette:    Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja:    Bát-Kom 2004 Kft Felügyelő Bizottság

                     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. A Bátaszékért Marketing NKft. 2018. évi szakmai és mérlegbeszámolójának elfogadása

107. számú előterjesztés

              

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette:    Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja:      Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottság

                     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2018. évi ellátásáról

110. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette:    Borosné Simon Zsuzsanna Gondozási Központ vezető,

    Simon Csabáné óvodaigazgató

  Tárgyalja:    Szociális Bizottság

 

9. Tájékoztató a 2018. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

109. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr.Varga Erzsébet jegyző

Készítette:    Kőművesné Monigl Zsuzsanna főtanácsos,

   Dárdai Adrienn vezető tanácsos

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Döntés ingatlan értékesítéséről

108. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Döntés külterületi emlékmű felújításáról

111. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megsértésük jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása

112. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:      Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Döntés a Petőfi Sándor Művelődési Ház fűtéskorszerűsítéséhez kivitelező kiválasztásáról

113. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Döntés konyhafejlesztésre támogatási kérelem benyújtásáról

114. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés belterületi út felújítására támogatási kérelem benyújtásáról

115. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:     Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. Döntés a Budai u. 56-58. szám alatti lakások kazán cseréjéről

117. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” támogatási szerződés módosítás kezdeményezése

120. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette:    Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

Bátaszék, 2019. május 17.                                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás