2019. március 13. testületi ülés

 

 

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. március 13-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

 Átruházott hatáskör 219.02.16. - 03.08.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A városi Tanuszoda 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatai

60. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                  Felügyelő Bizottság

 

2. BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi feladat tervének elfogadása

58. számú előterjesztés

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető

Készítette: Pap Péter ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                              Felügyelő Bizottság

 

3. Döntés a BÁT-KOM 2004 Kft. eszközbeszerzési kérelméről

72. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                  Felügyelő Bizottság

 

4. A BÁT-KOM 2004 Kft. vállalkozási keretszerződésének XII. sz. módosítása

59. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A Bátaszékért Marketing Nkft. 2019. évi közművelődési szakmai munkatervének elfogadása

61. számú előterjesztés

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető

Készítette: Csötönyi László ügyvezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

6. A Városi Könyvtár beszámolója a 2018. évben végzett munkájáról, tájékoztató a 2019. évi elképzelésekről, feladatokról

62. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Sági Lajosné intézményvezető

Készítette: Sági Lajosné intézményvezető

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

7. Az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásairól szóló rendelet módosítása

73. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária  aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Bátaszék Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása

57. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

9. Bátaszék Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

55. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

10. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

63. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

11. Döntés a BSE támogatás igénylési kérelméről

70. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Tájékoztatás a 2018. II. féléves adó- és számlatartozásokról, számlakövetelésekről

56. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Beszámoló a kóbor ebek befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásokról

64. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A társulási tanács elnök beszámolója az általa vezetett társulás 2018. évi működéséről

67. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária  aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

         Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

15. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának módosítása

71. számú előterjesztés

 ​​

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Takácsné Gehring Mária  aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

                 Szociális Bizottság

 

16. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. március 4.                                                 Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás