2019. november 27-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2019. november 27-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 lejárt határidejű határozatok

 ​átruházott hatáskörben hozott döntések

 

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

1. Tájékoztató a BÁT-KOM 2004 Kft. 2019. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

203. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Készítette: Pap Péter ügyvezető, Bát-Kom 2004 Kft.

Tárgyalja: Bát-Kom 2004 Kft. Felügyelő Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

2. Tájékoztató a Bátaszékért Marketing Nkft. 2019. évi 1-10 havi gazdálkodásának helyzetéről

204. számú előterjesztés

          

Előterjesztő: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Készítette: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Tárgyalja: Bátaszékért Marketing NKft. Felügyelő Bizottság

                  Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A 2020. évi önkormányzati rendezvényprogram és költségének jóváhagyása

205. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Csötönyi László ügyvezető, Bátaszékért Marketing NKft.

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Házi gyermekorvosi tevékenység ellátására feladat- ellátási szerződés jóváhagyása

218. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Fogorvosi tevékenység ellátására kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása

217. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Bátaszéki Sportegyesület 2020 évre vonatkozó fejlesztési célú TAO önerő kérelme

219. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

7. Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata​

215. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapítása

208. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                              Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

216. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása társulási megállapodás módosításának jóváhagyása

221. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Bátaszék Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7 /2019.(III.14.) önk.-i rendelet III. számú módosítása

207. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

12. Fizetési kötelezettséget megállapító rendeletek felülvizsgálata

206. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

13. A lakások, helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása

213. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Számvevőségi épület bérleti jogviszonyának meghosszabbítása

210. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Bátaszék város polgármestere 2019. évi munkájának értékelése

211. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Készítette:---

Tárgyalja:---

 

16. Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

212. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: TETT munkaszervezete

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A Bátaszéki KÖH részére igazgatási szünet elrendelése

214. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

18. Ipari park területén ingatlan bérletére vonatkozó szerződés jóváhagyása

220. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Az „Agrárlogisztikai Központ kialakítása Bátaszéken” tárgyú projekt kapcsán zálogszerződés jóváhagyása

222. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. Az „Iparterület fejlesztése Bátaszéken” tárgyú projekttel kapcsolatos szerződés módosítás jóváhagyása

223. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

21. Rendezvényhez kapcsolódó költségek átvállalása

225. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

22. A KEHOP-1.2.1 kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntések

180. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

23. Tájékoztatás vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesüléséről

226. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bonnyai József a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

24. 2019. évi városi adománygyűjtő akció szervezéséről, meghirdetéséről

227. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető​

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Szociális Bizottság

 

25. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

Bátaszék, 2019. november 19.                                                               Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás