2020. február 26-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2020. február 26-án (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Lejárt határidejű határozatok

 Átruházott hatáskörben hozott döntések

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

 

Napirendi javaslat

 

 

1. A Városi Könyvtár beszámolója a 2019. évben végzett munkájukról, tájékoztató a 2020. évi elképzeléseikről, feladataikról

35. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Sági Lajosné intézményvezető, Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Készítette: Sági Lajosné intézményvezető, Keresztély Gyula Városi Könyvtár

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

2. A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása

34. számú előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. A Gondozási Központ SZMSZ-ének és szakmai programjának véleményezése

47. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Készítette: Borosné Simon Zsuzsanna intézményvezető, Gondozási Központ

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde Intézmény-fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

37. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. Bátaszék város Önkormányzat 2020-2024. évi Gazdasági Programjának, Fejlesztési Tervének elfogadása

36. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

6. A 2020. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése

28. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja:---

 

7. Helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

33. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

8. Személygépkocsi üzemeltetésére vonatkozó szabályzat módosítása

38. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása

39. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Tárgyalja:---

 

10. A 2020. évi közfoglalkoztatási program elfogadása

40. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

11. Mini busz vásárlásával kapcsolatos döntések

41. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. Rendezési terv módosítására irányuló eljárás megindítása

42. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Számvevőségi épület felújításához tervező kiválasztása

43. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. A Barátságoszlop felállításához kapcsolódó döntések meghozatala

48. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

 

 

 

Bátaszék, 2020. február 17.                                                                   Dr. Bozsolik Róbert

 

 

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás