2020. január 29-i testületi ülés

 

BÁTASZÉK VÁROS POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában kapott hatáskörömben eljárva, figyelemmel a törvény 44. §-ában foglaltakra Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő ülését

 

 

2020. január 29-én (szerdán) 16 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza Millenniumi terme. Bátaszék, Szabadság u. 4.

 

Napirend előtt

 

  •   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közötti tevékenységről valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

  Átruházott hatáskör 2019.12.10-2020.01.17.

  • Kérdések, interpellációk

 

  • Bejelentések

 

Napirendi javaslat

 

 

 

1. Szekszárdi Rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése

6. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja:---

 

2. Tájékoztató a városi köztemető 2019. évi üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról, a 2020. évi Üzemeltetési és fejlesztési Tervének elfogadása, fejlesztési költségek meghatározása

3. számú előterjesztés

    

Előterjesztő: Nyakas Gábor ügyvezető, Panteon Kft.

Készítette: Nyakas Gábor ügyvezető, Panteon Kft.

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

3. Gyermekorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása

21. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Szociális Bizottság

                  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

4. Város Napja rendezvényhez kapcsolódó döntések meghozatala

5. számú előterjesztés

      

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

                 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

5. A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

8. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

6. Döntés közterület elnevezéséről

4. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző,

Bozsolik Zoltán mb.városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

7. Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás és a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal között kötendő megállapodás jóváhagyása

7. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

8. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

9. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

          Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

9. Tolna Megyei Egészséges Iskola Alapítvány támogatás iránti kérelme

10. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

         Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

10. Az általános iskolai felvételi körzetek megállapításának véleményezése

11. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: dr. Köbli Kata aljegyző

Tárgyalja: Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

11. Főépítészi feladat ellátására vonatkozó megbízás jóváhagyása

12. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

12. A közvilágítás karbantartására kivitelező kiválasztása

13. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

13. Városüzemeltetési feladatok elvégzésére kivitelezők kiválasztása

14. számú előterjesztés

   

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

14. Belterületi közutak forgalomszabályozásával kapcsolatos döntések meghozatala

15. számú előterjesztés

  

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

15. Döntés a Szent István tér fa pótlási koncepciójáról

16. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

16. A TOP-1.1.3-15 kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című felhívás keretében benyújtott az „Agrárlogisztikai központ kialakítása Bátaszéken” elnevezési projekt támogatási szerződése módosításának jóváhagyása

17. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

17. A TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00006 azonosító számú „Alsónyék-Bátaszék települések közötti kerékpárút kiépítése” elnevezésű támogatási kérelemhez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása

18. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

18. Önkormányzati tulajdonú gépjármű park üzemeltetésének felülvizsgálata

19. számú előterjesztés

     

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

19. Döntés szennyvízközmű rekonstrukciós pályázathoz többlet forrás biztosításáról

20. számú előterjesztés

 

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

20. A 2020. évi TETT támogatás felhasználásának jóváhagyása

22. számú előterjesztés

Előterjesztő: Dr. Bozsolik Róbert polgármester

Készítette: Bozsolik Zoltán mb. városüzemeltetési irodavezető

Mórocz Zoltán pénzügyi irodavezető

Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

21. A szociális ellátásokkal kapcsolatos fellebbezések elbírálása (ZÁRT ülésen)

Szóbeli előterjesztés

Előterjesztő: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

 

 

Bátaszék, 2020. január 20.                                                                     Dr. Bozsolik Róbert

Akadálymentes Változat


 Nagyobb betűméret
 Kissebb betűméret
 Magas kontraszt
 Negatív kontraszt
 Visszaállítás